Zagadnienia ogólne


  • Podstawy odlewnictwa
  • Technologie odlewnicze
  • Zagospodarowanie odpadów odlewniczych
  • Wady odlewów

  • Zwiększenie uzysku odlewów
  • Oczyszczanie i wykańczanie odlewów
  • Rentowność produkcji i eksport odlewów
  • Wykorzystanie nowoczesnych technik do projektowania i wykonywania odlewów