Wady odlewów. Identyfikacja, przyczyny i sposoby zapobiegania

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest omówienie i zaprezentowanie wad odlewów wykonywanych różnymi technologiami ze stopów żelaza i metali nieżelaznych. Omówiony zostanie wpływ technologii na powstawanie wad oraz przedstawione zostaną sposoby…

Podstawy technologii odlewania ciśnieniowego

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest poznanie ogólnych wiadomości w zakresie technologii klasycznej i specjalnych odlewania pod ciśnieniem oraz zapoznanie się z nowościami w zakresie odlewania pod wysokim ciśnieniem. Zakres tematyczny…