Wysokotemperaturowa korozja materiałów metalowych

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z zagadnieniem korozji wysokotemperaturowej, która występuje w strategicznych gałęziach przemysłu, powodując niekiedy wysokie straty zarówno materiałowe, jak i finansowe. Zakres tematyczny szkolenia 1. Korozja wysokotemperaturowa stopów na bazie żelaza, niklu, tytanu: korozja wysokotemperaturowa w atmosferach…

Charakterystyka oraz klasyfikacja metod regeneracji materiałów formierskich

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych metod regeneracji zużytej masy formierskiej. Zakres tematyczny szkolenia Wykłady Co to jest regeneracja i w jakim celu się ją stosuje.…

Stopy przeznaczone do odlewania pod ciśnieniem

Szkolenie adresowane jest do pracowników produkcyjnych oraz średniego szczebla kadry kierowniczej odlewni. Celem szkolenia jest poznanie stopów przeznaczonych do odlewania pod ciśnieniem. Zakres tematyczny szkolenia Podstawowe informacje o stopach dla odlewnictwa pod ciśnieniem. Charakterystyki chemiczne i mechaniczne stopów do odlewania…

Przygotowanie ciekłego metalu

Szkolenie adresowane  jest do pracowników produkcyjnych oraz średniego szczebla kadry kierowniczej odlewni. Celem szkolenia jest poznanie metod topienia stopów metali nieżelaznych. Namiarowanie wsadu metalowego. Zakres tematyczny szkolenia Podstawowe informacje o piecach i topieniu stopów metali nieżelaznych. Kontrola jakości ciekłych stopów.…

Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych tyglowych. Topienie żeliwa i staliwa

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących piece indukcyjne w odlewniach żeliwa i staliwa oraz uzyskanie uprawnień do eksploatacji urządzeń energetycznych lub dozoru. Zakres tematyczny szkolenia Charakterystyka…

Obróbka elektroerozyjna – EDM

Celem szkolenia jest poznanie podstaw teoretycznych omawianych problemów oraz problemów, na jakie można się natknąć stosując obróbkę elektroerozyjną. Zakres tematyczny szkolenia Podstawy fizyczne procesu EDM. Drążenie wgłębne EDM. Wycinanie elektroerozyjne WEDM. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Szkolenie odbędzie się w Sieć Badawcza Łukasiewicz…

Procedury laboratoryjne na potrzeby laboratoriów kontroli jakości

Szkolenie adresowane jest do pracowników przemysłowych laboratoriów kontroli jakości i laboratoriów badawczych oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem szkolenia jest prezentacja wybranych procedur laboratoryjnych z zakresu badań materiałowych, w tym badań mikroskopowych, w odniesieniu do określonych strategii kontroli jakości…