Sypkie masy samoutwardzalne z żywicą furfurylową

Szkolenie adresowane jest do średniego szczebla kadry inżynieryjno-technicznej odlewni i pracowników produkcyjnych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z teoretyczną wiedzą z zakresu sypkich mas samoutwardzalnych z żywicą furfurylową oraz jej wykorzystanie w praktyce odlewniczej. Zakres tematyczny szkolenia Wykłady Charakterystyka żywicy…