Szkolenia Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową

Najnowsze szkolenia

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno klasyczne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarza materiały oraz narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii. Wśród innych obszarów badawczych Instytutu wymienić należy projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0.

Naukowcy Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego w najbliższej przyszłości podejmą również prace w zakresie projektowania rozwiązań materiałowych oraz technologii wytwarzania dla przemysłu energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej offshore oraz krajowego sektora fotowoltaicznego, a także zostanie poszerzony obszar badań nad korozją o biokorozję oraz korozję w środowisku chlorkowym.

Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie gwarantuje współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie, obejmująca wspólne prowadzenie projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, wymianę kadr oraz cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.